Acasa

ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2018/2019

PROGRAM ÎNSCRIERI: LUNI  – MIERCURI, în perioada 21.05.2018 – 15.06.2018, la sediul din Strada C-tin Disescu nr.37, între orele 08.30 – 10.30

ETAPA I – DE ÎNSCRIERE – 21.05.2018-15.06.2018

 1. Colectarea cererilor de înscriere 21.05.2018 – 08.06.2018
 • În perioada 21.05.2018 – 08.06.2018, părinţii copiilor vor înregistra solicitările de înscriere în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2018 – 2019.
 • Solicitarea de înscriere va fi însoţită de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale şi criteriile de departajare specifice elaborate de către unităţile de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari în vederea înscrierii copiilor în învăţământul preşcolar.

            Documente necesare înscrierii: părintele/tutorele legal depune la unitatea de învăţământ, în conformitate cu art. 34 din R.O.F.Î.P. aprobat prin O.M. nr. 4464/7.09.2000:

 • Cerere de înscriere – generata de SIIIR
 • Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal)
 • Copie certificat de naştere copil
 • Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal
 • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
 • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare

–  Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat .

 • Toate informaţiile, declarate în cererea de solicitare a înscrierii, documentele anexate vor fi verificate de membrii comisiei de înscriere a unităţii de învăţământ. Cererea va fi introdusă în aplicaţia informatică SIIIR iar după validarea datelor înregistrate se va tipări o cerere-tip electronică. Părintele copilului verifică corectitudinea datelor înregistrate şi semnează pentru validare.
 • Părintele completează maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţămînt în care există locuri disponibile. Obligatoriu va fi completată cel puţin o opţiune.
 • Inspectoratul Școlar al Municipiului București confirmă finalizarea colectării cererilor aferente etapei I de înscriere până cel târziu la 08 iunie ora 12.
 1. Proceserea cererile de înscriere 11.06.2018 – 15.06.2018

După închiderea perioadei de colectare a cererilor de înscriere, toate unităţile de învăţământ cu  grupe de  preşcolari  vor analiza dosarele/cererile depuse, astfel:

 • Faza I – 11 iunie – 12 iunie ora 14, vor fi evaluate cererile care au prima opţiune.
 • Faza II – 13 iunie – 14 iunie ora 14, vor fi evaluate cererile care au opţiunea 2.
 • Faza III – 15 iunie ora 14, vor fi evaluate cererile care au opţiunea 3.

Preşedinţii/membrii comisiilor de înscriere de la nivelul unităţior de învăţământ cu   grupe de  preşcolari  direcţionează dosarele către grădiniţele/şcolile cu grupe de preșcolari, aflate pe a doua poziţie din cele trei  opţiuni, în limita locurilor disponibile, după analizarea cererilor de la opţiune 1.

Preşedinţii/membrii comisiilor de înscriere de la nivelul grădiniţele/şcolile preiau aceste dosare pe baza Procesului verbal  (Anexa 1 – 4)

Copiii respinşi în Etapa I vor putea fi înscrişi pe locurile rămase libere pentru Etapa II.

În data de 18 iunie 2018 – ora 15 – Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2018 – 2019, după prima etapă.

* Unităţile de învăţământ, care nu mai au locuri disponibile după prima etapă, nu pot primi cereri  tip de înscriere pentru etapa a doua.


 


Aplicatie On-Line –
Reînscrierea la Gradinita 206 în anul de învăţământ 2018-2019

Reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul de învăţământ 2018-2019 va începe pe 7 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniţi se va derula din 21 mai

După finalizarea procesului de reînscriere, locurile libere vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).

În limita locurilor disponibile, pot fi înregistraţi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, atunci vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice

Criteriile generale de departajare sunt următoarele: existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi, existenţa unui act care dovedeşte că este orfan de un singur părinte, un alt membru din familie este înmatriculat în grădiniţa respectivă sau existenţa unui certificat medical care dovedeşte că minorul are un grad de handicap. Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar. Acestea nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale