Viziunea si Misiunea

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI

Grădinița Nr. 206 este o unitate de învățământ modernă, în care furnizarea unui învățământ preșcolar de calitate, bazat pe implementarea Standardelor Europene și a principiilor educaționale ale Curriculumului pentru educație timpurie, reprezintă viziunea prin care urmărim să acordăm tuturor copiilor șanse egale, construind un mediu educațional securizant, centrat pe nevoile copiilor și ale părinților, cu o bază didactico-materială adaptată cerințelor actuale.

MISIUNEA GRĂDINIȚEI

Grădinița Nr. 206 este locul în care copilăria se trăiește, oferind servicii educaționale de calitate prin programe și activități inedite, prin experiențe și contexte de învățare care urmăresc dezvoltarea holistică a copiilor, atfel:

  • dezvoltarea abilităților de comunicare cu copii de alte naționalități prin studiul limbilor străine, interculturalitate, respectarea diversității
  • dezvoltarea competențelor socio-emoționale prin activități de dezbatere, punerea în anumite situații, argumentarea ideilor
  • dezvoltarea competențelor artistice/culturale prin: teatru/drama, pictură, dans, muzică
  • dezvoltarea gândirii logice și înțelegerea lumii prin: activități de logică matematică, algoritmi și utilizarea tehnologiei
  • încurajarea creativității, curiozității și inițiativei copiilor prin implementarea ideilor, părerilor acestora și promovarea/diseminarea rezultatelor.